Gimtadienio sveikinimai

Išsaugok akimirką, kaip neužpūstą šventą žiburį.

Išsaugok akimirką, kaip neužpūstą šventą žiburį.
Išsaugok gerumą, kaip spurdantį paukštį saujoj.
Išsaugok širdį, kad galėtum pakilti, paguosti, sušildyti.