Naujametiniai sveikinimai

Kai niekas namato ir niekas negirdi,

Kai niekas namato ir niekas negirdi,
Tai Angelas basas ateina į širdį.
Naujųjų metų naktį paguodžia mus tyliai
Ir laimina tuos, kurie laukia ir myli…
Linksmų švenčių!