Meilė

Meilė ragana pikčiausia Kaušas

Meilė ragana pikčiausia
Kaušas verdančios smalos,
Skausmo jūra kuo giliausia
Išmislas kvailos galvos.