Vestuvės

Mylėkit vienas kitą,bet meilės nepaverskit

Mylėkit vienas kitą,bet meilės nepaverskit pančiais.
Pripilkit vienas kitam taures,bet negerkit iš vienos.
Atlaužkit vienas kitam savo duonos,
bet nekąskite iš tos pačios riekės.
Ir stovėkit kartu,bet ne per arti vienas kito-
juk šventovės kolonos stovi atskirai.
O ąžuolas ir kiparisas neauga vienas kito šešėlyje.
(K.Gibranas)