Gimtadienio sveikinimai

Niekada Tavęs nemačiau darant tai, ko nelinkėtumei kitiems.

Niekada Tavęs nemačiau darant tai, ko nelinkėtumei kitiems.
Todėl galiu pripažinti, jog esi didysis mano gyvenimo
ramstis. Esi vienintelis žmogus žemėje, kuris parklupdo mano
jaunystės vėjavaikiškumą. Tavo dvasinė stiprybė išugdė
manyje žmogų. Dėkoju Tau, Tėve.