Naujametiniai sveikinimai

Per baltus pusnynus, takais sidabriniais,

Per baltus pusnynus, takais sidabriniais,
Žvaigždėtąją naktį ateis vėl Nauji.
Te atneša džiaugsmą jie saulėtą, tyrą,
Tebūna laimingi, ilgi.
Su Naujais 20XX metais!