Lai tavo gyvenimą puošia

Lai tavo gyvenimą puošia
Skambi ir linksmutė daina
Tau didžią linkėjimų puokštę
Siunčiu Naujų metų proga

Prabėgo senieji kaip šunys greiti,

Prabėgo senieji kaip šunys greiti,
Ateina Naujieji kaip kiaulės geri!
Linkiu sveikatos, meiles kerų
Ir be kiaulysčių metų naujų!

Lai nedužta Tavo gyvenimo svajos,

Lai nedužta Tavo gyvenimo svajos,
Lai lydi 20XX – aisiais džiaugsmas,
Laimė ir šypsena
Lai pildosi viltys
Žadėtos, svajotos
Lai būna šie metai
Vien gėrio pradžia
Su 20XX!

Nuėjo metai tyliai, nesustojo

Nuėjo metai tyliai, nesustojo
Lyg pasaka kažkur nesuprasta
Tegul Naujieji šito nekartoja –
Laimingi būkit visada

O metai, metai! Laimingi ir skaudūs

O metai, metai! Laimingi ir skaudūs
Greitai prabėga pro mus
Tik nesustokit, skubėkit gyventi
Laikrodžiai muša Naujus!

Tas ilgesys praėjusių dienų…

Tas ilgesys praėjusių dienų…
Ištieskite rankas, atverkit langus
Tegul šiąnakt prisnigs
Gerumo, Meilės ir Ramybės Jums į delnus

Susėmę ilgesį ir džiaugsmą į verpetą,

Susėmę ilgesį ir džiaugsmą į verpetą,
Atlaužę vakarykštės duonos riekę,
Ties šuliniu ramiai persižegnoję
Snieguotų vieškeliu išeina mūsų metai…

Tyli naktis, mėnulis šviečia,

Tyli naktis, mėnulis šviečia,
Žvaigždutės mirga danguje,
Jau netoli Naujieji metai,
Su jais aš sveikinu Tave

Dvylika muša rodyklė ir nusijuokia

Dvylika muša rodyklė ir nusijuokia
Melsvas dangus
Su Naujais Metais, su nauja laime
Tave sveikina mano širdis

Naujieji metai keliauja pušynais,

Naujieji metai keliauja pušynais,
Visą žemę šią naktį apeis
Ir karščiausius kraštus, ir ledynus,
Bet sustos ir ties Jūsų langais

Pasveikink savo draugus!