Gimtadienio sveikinimai

Tavo šeimyninė laimė taip panaši į manąją,

Tavo šeimyninė laimė taip panaši į manąją,
todėl linkiu, Sesute, Tau — te neaplanko Tavęs niekada rūpesčiai.
Tegyvena su Tavimi mano ilgesys ir meilė,
brangi mylima mano Sesute.