Gimtadienio sveikinimai

Te išaušta tau laimingas ir giedras gimtadienio rytas,

Te išaušta tau laimingas ir giedras gimtadienio rytas,
Atnešantis daug laimės gyvenime.
Te išsipildo visi Tavo troškimai.
Su gimtadieniu sveikina…