Gimtadienio sveikinimai

Tegul širdis ilgai liepsnoja,

Tegul širdis ilgai liepsnoja,
Lai tvirtas žingsnis nesustoja,
Lai darbščios rankos gėrį sėja –
Gyvenimą tik įpusėjot…