Gimtadienio sveikinimai

už kiekvieną švelnų, gerą žodį, kurį ištardavo ne

… už kiekvieną švelnų, gerą žodį, kurį ištardavo ne
draugai, ne mokytojai, ne pažįstami ir net ne tėveliai, o Tu
vienintelė, — prašau Tau dangiškų maldų galios…
… už kiekvieną pasaką ir eilėraštį, kurį supynė ne rašytojai
ar poetai, o Tavo nuostabios mintys, — prašau Tau
ilgų metų po dangiška saule…
… prašau, meldžiu, linkiu visko, kas yra geriausio žemėje,
Tau mano Močiute…