Šv. Velykos

Velykų saulė patekėjo rytą

Pažadinus, kas buvo užmigdyta, Velykų saulė patekėjo rytą.
Prikėlė žolę, medį, plūkės žiedą.
Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.
Su šv. Velykom!