Gimtadienio sveikinimai

Kaip vandenynas banga po bangos į akmenuotą krantą nuolat rita,

Kaip vandenynas banga po bangos į akmenuotą krantą nuolat rita,
Taip nenutrūkstamai, be atvangos, viena minutė skuba paskui kitą…