Gimtadienio sveikinimai

Yra dienų, kurios neužsimiršta,

Yra dienų, kurios neužsimiršta,
Yra veidų, kur amžinai gyvi.
Pro užgyventų metų miglą tirštą,
Draugų veidai išlieka amžinai gyvi.