Vestuvės

Kas išmatuos bedugnę , meilės aukštį ?

Kas išmatuos bedugnę , meilės aukštį ? –
Audronaša ji jūromis klajos.
Į juostas gali troškimus įausti ,-
Ji rodys kelią iš nakties tamsos.

Ją saugokit, nors šėls audra aplinkui ,
Klevai nuauksins rudenio takus.
Jums židinio kaitros šiandieną linkim , –
Tegul likimo audros neužpūs .

Nelinkim Jums ramybės vandenynų ,
Apsaugok Dieve nuo smarkių audrų !
Visuos keliuos tegul darna Jus lydi,
Lengvesnis vargas ant dviejų pečių.
Tegul neblėsta židinio ugnelė –
Ji jungia siekius , viltis , troškimus .
Tad iš širdies išeinant Jums į kelią –
Tegul jame skaudžių kliūčių nebus.