Vestuvės

Užsivilko dukra suknią baltą Ir

Užsivilko dukra suknią baltą
Ir prigludo prie rankų tavų
Tu staiga pajutai kaip bus šalta
Kai išeis ji iš šitų namų
Ji prigludo taip švelniai , kaip gali
Prisiglaust tik dukra prie mamos
Tu nesuk savo žvilgsnio į šalį
Ir neslėpki blakstienoj rasos.
Neramink jos Mamyt ir neguoski
Dvejones lai pati ji įveiks
Sūrią savo ašarą nušluostyk
Ir tikėk , jog daugiau jų nereiks.
Palinkėk jai jaunutei tėveli
Daug saulėtų laimingų dienų
Te laimingai išeina į kelią
Su gyvenimo savo draugu.
Palinkėkite brangūs tėveliai
Kuo gražiausio gyvenimo jiems
Tegul būna tiesus Jūsų kelias
Ir laimingas tebūna abiems