Nenurimk širdie, išplakus šitiek metų,

Nenurimk širdie, išplakus šitiek metų,
Patyrus visko: vargo ir džiaugsmų,
Tegul gyvenimas metus iš naujo rašo,
Ant sidabrinių Jūsų smilkinių
50-mečio proga sveikina ir

Ir auksiniasi krikštijom metus 50

Ir auksiniasi krikštijom metus
50 jubiliejaus šventę,
Ne todel,kad aukso jie spalvos,
Bet todėl,kad turi aukso vertę!

Nulinguoja ,nuklysta tie metai
Tartum gervės

Metus ne mes gyvenime skaičiuojam, Jie

Metus ne mes gyvenime skaičiuojam,
Jie krenta – žemėn vyšnių žiedlapiais baltais
Jie lekia viesulu ir niekad nesustoja
Tad jubiliejaus proga linkime sveikatos, tyro

Gyvenimas nepakartojamas ir toks neilgas.

Gyvenimas nepakartojamas ir toks neilgas
Jis neša mus kaip trykštanti srovė,
Kada plaukai pirmi šerkšnu sužvilga,
Skausmingai ieškai jo tikros prasmės
Tebūna visos

Ateina jubiliejai, nors nelaukiam, Juos

Ateina jubiliejai, nors nelaukiam,
Juos atneša greiti laiko žirgai
O dienos bėga, vis į tolį šaukia
Ir nesustoja, nors labai prašai

…Gražus ir didelis yra gyvenimo namas. Jame

Gražus ir didelis yra gyvenimo namas Jame labai dau g durų Ir kiekvienais metais vis atveri naujas ir naujas Štai Tu atvėrei 50- tą

Jau ketvirtį amžiaus nuėjot kartu, Jau

Jau ketvirtį amžiaus nuėjot kartu,
Jau ketvirtis amžiaus taip metų greitų,
Tik vakar atrodo, vestuvės skambėjo
O štai, Jubiliejus sidabro atėjo
Mes linkim
Sėkmės

Jau nulingavo 50 metų Pro ilgakasius

Jau nulingavo 50 metų
Pro ilgakasius uosius paupiais,
Gerų, linksmų ir daug laimingų datų
Nusinešė jaunystė praeitin
Ilgų, laimingų ir džiaugsmingų metų,
Geros sveikatos,

Greitai dienos jaunystės praėjo, Ir

Greitai dienos jaunystės praėjo,
Ir ateina senatvės diena,
Bet Jums metų gyvenimas nepagailėjo
Auksinių metų – vestuvių proga

Aš taip tikiu, Kad snaigės žiemą

Aš taip tikiu,
Kad snaigės žiemą krinta
Kad po žiemos pavasaris ateis
Aš taip tikiu
Kad būsi tu laiminga
Tuomet ir liūdesys kažkur išeis

Pasveikink savo draugus!