Kad žmonės šypsotūs ant vieškelio balto,

Kad žmonės šypsotūs ant vieškelio balto,
Kad saulė žėrėtų virš Jūsų galvų,
Kad lietūs nulytų ir skausmą ir kaltę,
Kad sniegas nekristų ant sielos

Mylėkite- kaip saulė myli žemę, kaip

Mylėkite- kaip saulė myli žemę,
kaip jūrą-bangos ir laukus- rugiai
Mylėkite, kai toli bus jaunystės krantas,
Sidabro gijom pasipuoš plaukai
Mylėkite, kaip žvaigždės myli

Mylėkit vienas kitą tyliai, Be pažadų

Mylėkit vienas kitą tyliai,
Be pažadų ir be kalbų,
Mylėkit, kaip pakščiai myli,
Apsvaigę nuo gimtų šilų
Kartu gyvenimą beeinant
bus visko: džiaudsmo

Gyvenimas – ne žydintys papieviai, Ne

Gyvenimas – ne žydintys papieviai,
Ne platūs toliai, žydruma dangaus
Gyvenimas – tai meilė, prakaitas ir siekiai,
Ir rūpestis dėl artimo žmogaus
Gyvenimas ir

Jeigu norite būti laimingi savaitę – auginkite

Jeigu norite būti laimingi savaitę – auginkite gęles,
Jeigu norite būti laimingi metus –
auginkite medžius,
Jeigu norite būti laimingi visą gyvenimą – auginkite

Štai užgeso viena Jūsų gyvenimo

Štai užgeso viena Jūsų gyvenimo žvaigždė
Ne, ne neužgeso, ji tik dar aiškiau , skaisčiau suspindėjo
Tegu ji šviečia Jums visą laiką ryškia gyvenimo

Dvi širdys kaip viena lai plaka,

Dvi širdys kaip viena lai plaka,
Tenedreba audroj ir vėjy,
Suraskite į laimę taką, –
Drauge žigiuodami, Jaunieji!

Ateina toks laikas – lakštingaloms suokti,

Ateina toks laikas – lakštingaloms suokti,
Žiedams ir jausmams sužydėti
Ateina toks metas – mylėti ir tuoktis
Ir dviem savo lizdą sudėti
Mes

jau senis saltis plauna savo birka, ir jo zirgai

jau senis saltis plauna savo birka, ir jo zirgai putojas pamazu, nes zino senis kad zemej gaus ikisti birka,nui nachui tu tu tupest niek

Kai saulė leidos ten už miško Ir geso

Kai saulė leidos ten už miško
Ir geso žvaigždės ežero dugne
To vakaro aš nepamiršiu,
Kai pirmą kartą pažinau tave

Pasveikink savo draugus!